Nu rivs kalklinbanan Forsby-Köping

Bortforsling av rivna spännstation nr 7. Korgar läggs p?hög i Forsby, för att skäras isär och köras bort. Linbana med nedtagna bärkablar i Västermo. Urspårningen i Daviken i samband med att korgarna kördes in från banan.

Se linbanan när den gick att köra i sin helhet!
DVD-filmer Linbanan Forsby-Köping del 1, 2 och del 3 finns i nyutgåva! Dessutom de bägge filmerna från 1940-talet.

Nu i september 2013 började demonteringen av linbanan, ett flertal spännstationer revs, några betongstolpar knäcktes, men i övrigt är stolparna orörda. Under 2013 tog man ned kablar och linor Köping-Granhammar och Malmberga-Forsby. Linorna Granhammar-Malmberga är ännu hösten 2014 kvar, inför ett eventuellt övertagande av sträckan av Kalklinbanans vänner. Under 2014 har det varit minimalt med rivningsarbete, det har gjorts borrprovningar av master för att se om de innehåller asbets eller andra mindre bra ämnen. Frågan har väckts om man ska ta ned vissa master som är tacksamma för en del fågelarter att bygga bo i. Frågan om nya servitut för linjen Granhammar-Malmberga har inte hittat sin lösning. Allts?många nya frågor har kommit i dagen, som många trodde varit aktualiserat under bevarandeprojektet i början av 00-talet.
Teknikarv ska filma delar av rivningen, men det kommer ju att dröja en tid innan rivningen är avslutat, och därmed dröjer ju ocks?rivningsfilm en tid.

Teknikarv.se har nu fem linbanefilmer i lager:
TAM30 "Del 1 - En resa längs linbanan"
TAM31 "Del 2 - Linbanan och tekniken"
TAM32 "Del 3 - Kalklinbanans vecka"
TAM34 "Bygget av linbanan Forsby-Köping"
TAM35 "Cement"

Filmerna kostar 149 kr/st plus 29 kr i porto per beställning.

Mera info om filmerna finns p? www.teknikarv.se/video

Sätt in summan filmerna kostar samt portokostnad p?Plusgiro 499 84 18-0 (Peter Berggren) och skriv tydligt namn och adress. Får du inte plats med allt p?ditt banksystem, s?går det bra att komplettera info via film@teknikarv.se.

You¡¯ve got to determine their chanel replica sale rankings; whenever they have acquired plenty of fantastic rankings; it truly is chanel replica sale achievable to carry on looking chanel replica sale there. It is definitely a blessing in disguise then. For any baggage storage box these box are really beneficial. Motorcyclists chanel replica sale can use this bag to take care of every within the crucial bicycle chanel replica sale equipment in one location, thoroughly securing them chanel replica sale for secured and simple travel.
UGG UGG UGG UGG UGG Parajumers Parajumers Parajumers Parajumers Parajumers air max 90 dam billigt nike air max vita dam vita nike air max nike aiBilliga air max nike air max dam air max dam rea